TRÄFFAR HÖSTEN 2020

Meditation vid fristående tillfällen 

Syftet är att väcka din nyfikenhet och vilja att börja meditera. 

Meditation lugnar tankarna och kroppen. Vilket medverkar till att stressen avtar och ger dig en möjlighet att komma i balans. När allt brus avtar som finns runtomkring oss får vi en chans att lyssna inåt oss själva. Vi har ofta svaren på våra frågor inom oss själva om vi bara lyssnar. 

Jag kommer att vägleda er i en avslappnade guidad meditation. Efter meditationen ges det möjlighet att delge sina upplevelser av meditationen. 

Hösten 2020

Första träffen söndagen den 6 september. Påföljande söndagar 20/09, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11 och 29/11. Vid alla tillfällena träffas vi klockan 14:00. Minst två deltagare och maximalt fem deltagare. Varje tillfälle beräknas vara en timme till en och en halv timme. Beroende på antalet deltagare.  Pris per tillfälle 300 kronor. paketpris 2000 kronor. Anmälan görs via e-post eller telefon. Se under rubrik kontakt/priser.


Regression

För dig som vill prova på en regression. 

Jag vägleder er ner i en djupavslappning. Där ni får kontakt med med era tidigare liv. Efter regressionen ges det möjlighet att delge sina upplevelser av regressionen.

Hösten 2020

Tid söndagen den 8 november, klockan 14:00. Minst två deltagare och maximalt fem deltagare. Tillfället beräknas vara två timmar till två och en halv timme. Beroende på antalet deltagare. Pris 600 kronor. Anmälan görs via e-post eller telefon. Se under rubrik kontakt/priser.