TERAPEUTISK INRE RESA - MEDITATION

Meditation 

Vill du lära dig att meditera?

Om du vill lära dig meditera kan jag lära dig grunderna och hjälpa dig igång.

Är du intresserad av att prova på en guidad meditation utför jag det enskilt eller i grupp. 

Inre bilder bygger en bro mellan det omedvetna och medvetna

Våra inre bilder utgör ett unikt och personligt symbolspråk. Vårt omedvetna har en bättre förmåga till helhetssyn och tillgång till mer information än det medvetna jaget. Det medvetna jaget kan bearbeta, tolka och omarbeta bilderna på ett sätt som inte det omedvetna kan. De inre bilderna som blir medvetna visar hur du ser på dig själv och omvärlden. Det kan ge dig de svar du söker. Vi når tillsammans dina inre bilder genom visualisering, terapeutiska meditationer, drömmar och bilder.