SER-Terapi som ser helheten 

SER står för, S som i samtal E som är energiflödesandning , R som är regression (går tillbaka till händelser i detta livet eller i tidigare levt liv).  Människan är en helhet som består av en kropp, behov, tankar, känslor och själ, som i relation med andra påverkar varandra. 

Terapin är psykodynamisk och integrativ psykoterapi, vilket innebär hur vi handlar, känner och tänker i nuet beror på vårt förflutna. För att bli fria från vårt förflutna måste vi medvetandegöra och genomleva de känslor som vi tränger undan och inte vill kännas vid.  Terapin bygger på ett humanistiskt perspektiv, att människor föds med positiva, sociala möjligheter och kroppens egen intelligens samt att vi har en egen inre drivkraft som gör att vi strävar efter att vara dem vi är ämnade att vara. I det existentiella och transpersonella perspektivet ser vi att människor är så mycket mer än våra tankar, beteende och känslor.    

SER-terapin förenar alternativ terapi med vetenskaplig psykologi och teori genom att terapeuten kan använda sig av energiflödesandningen, regression utöver samtalet. Terapeuten kan också använda sig av symboler som nås via drömmar, måla, sagor och inre resor/meditationer.